Nuôi Song Thủ Kép Khung 3 Ngày

Bạn đã bao giờ thử cách đánh lô kép nuôi khung chưa. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến dàn nuôi song thủ kép khung 3 ngày mà được nhiều người chơi coi như là Vua lô nuôi trong lĩnh vực xổ số miền Bắc .

Song thủ kép khung 3 ngày là việc chọn 2 số để đánh trong vòng 3 ngày liên tiếp. Mỗi ngày đánh 2 con lô. Việc chọn số được dựa trên các phương pháp tính toán và phân tích kỹ thuật để tìm ra các cặp số có khả năng xuất hiện cao trong vòng 3 ngày tính từ ngày đánh.

Có điều gì khác biệt so với cách đánh khác mà nó lại nổi tiếng đến vậy. Cùng theo chân admin khám phá ngay thôi nào.


nuôi song thủ kép khung 3 ngày

nuôi song thủ kép khung 3 ngày chắc ăn 99,9%


Chốt lô nuôi song thủ kép khung 3 ngày

Nuôi song thủ kép ở đây thì các bạn được nhận 2 con lô kép cho 1 chu kỳ quay trong 3 ngày. Những con số được đánh giá là có độ chuẩn xác cao khi được chính tay các chuyên gia đầu ngành của chúng tôi chắp cánh và soi xét cẩn thẩn nhất.

Nếu bạn là người thích đầu tư an toàn thì đánh lô kép nuôi là một lựa chọn tuyệt vời để chiến thắng chủ lô không lo thâm hụt vốn chơi . Hãy cùng xem số thôi nào !

NGÀY SONG THỦ KÉP 3 NGÀY KẾT QUẢ
20-22/07/2024 33-66 Chờ kết quả
19-21/07/2024 66-99 ăn lô 66 99 ngày 1
18-20/07/2024 55-99 ăn lô 55 ngày 1
17-19/07/2024 33-55 ăn lô 33 ngày 1
16-18/07/2024 22-55 ăn lô 22 ngày 1
13-15/07/2024 22-77 trượt
10-12/07/2024 44-77 ăn lô 44 ngày 3
08-10/07/2024 22-66 ăn lô 22 66×2 ngày 2
05-07/07/2024 44-66 trượt
03-05/07/2024 11-22 ăn lô 22 ngày 2
02-04/07/2024 44-55 ăn lô 44 ngày 1
01-03/06/2024 22-99 ăn lô 22 99 ngày 1
28-30/06/2024 44-77 trượt
26-28/06/2024 33-99 ăn lô 99ngày 2
24-26/06/2024 22-66 ăn lô 22 66 ngày 2
22-24/06/2024 33-77 ăn lô 33 ngày 2
21-23/06/2024 22-99 ăn lô 22 99 ngày 1
18-20/06/2024 33-44 ăn lô 33 44 ngày 3
15-17/06/2024 22-55 ăn lô 22
12-14/06/2024 11-66 trượt
11-13/06/2024 44-88 ăn lô 44 ngày 1
08-10/06/2024 00-77 trượt
06-08/06/2024 22-33 ăn lô 33 ngày 2
05-07/06/2024 66-99 ăn lô 66 ngày 1
02-04/06/2024 22-33 trượt
01-03/06/2024 00-11 ăn lô 00 ngày 1
29-31/05/2024 77-88 trượt
28-30/05/2024 11-44 ăn lô 11 ngày 1
27-29/05/2024 22-77 ăn lô 22 ngày 1
25-27/05/2024 33-44 ăn lô 33 ngày 2
23-25/05/2024 66-77 ăn lô 77 ngày 1
20-22/05/2024 44-99 ăn lô 44 ngày 3
18-20/05/2024 33-88 ăn lô 33 ngày 3
17-19/05/2024 66-99 ăn lô 99 ngày 1
16-18/05/2024 00-44 ăn lô 00-44×2 ngày 1
15-17/05/2024 33-77 ăn lô 33 ngày 1
12-14/05/2024 22-66 ăn lô 66 ngày 3
10-12/05/2024 00-11 ăn lô 00×2
07-09/05/2024 33-77 ăn lô 77 ngày 3
04-06/05/2024 11-66 ăn lô 11 ngày 3
03-05/05/2024 11-55 ăn lô 11 ngày 1
30-02/05/2024 44-99 ăn lô 99×2 ngày 3
29-01/04/2024 22-77 ăn lô 77 ngày 1
26-28/04/2024 00-33 trượt
03-05/04/2024 22-99 ăn lô 99 ngày 2
01-03/04/2024 55-66 ăn lô 55 66 ngày 2
29-31/03/2024 66-88 ăn lô 88 ngày 2
26-28/03/2024 00-99 ăn lô 00 ngày 3
23-25/03/2024 66-77 ăn lô 77
20-22/03/2024 11-77 trượt
18-20/03/2024 00-77 ăn lô 00 ngày 1
15-17/03/2024 33-88 trượt
14-16/03/2024 11-99 ăn lô 11 99×2 ngày 1
13-15/03/2024 66-77 ăn lô 66 77 ngày 1
11-13/03/2024 44-77 ăn lô 44 ngày 2
10-12/03/2024 00-99 ăn lô 00 99 ngày 1
09-11/03/2024 66-99 ăn lô 66 ngày 1
07-09/03/2024 11-66 ăn lô 11×2 ngày 2
06-08/03/2024 77-99 ăn lô 77 ngày 1
05-07/03/2024 88-99 ăn lô 99 ngày 1
04-06/03/2024 22-66 ăn lô 66 ngày 1
03-05/03/2024 22-99 ăn lô 99×2 ngày 1
02-04/02/2024 44-66 ăn lô 66 ngày 1
28-01/02/2024 00-44 ăn lô 00 ngày 3
25-27/02/2024 11-99 trượt
23-25/02/2024 44-55 ăn lô 44 ngày 2
20-22/02/2024 11-33 ăn lô 11 ngày 3
17-19/02/2024 44-99 ăn lô 44 ngày 3
14-16/02/2024 55-88 trượt
08-14/02/2024 44-55 ăn lô 44 ngày 2
05-07/02/2024 55-77 trượt
03-05/02/2024 11-66 ăn lô 66 ngày 2
02-04/02/2024 55-88 ăn lô 55×2 ngày 1
01-03/02/2024 44-88 ăn lô 44×2 ngày 1
29-31/01/2024 22-77 trượt
26-28/01/2024 00-55 ăn lô 00 ngày 3
23-25/01/2024 44-77 trượt
19-21/01/2024 11-99 ăn lô 79 ngày 3
21-23/01/2024 55-88 ăn lô 88 ngày 2
14-18/01/2024 44-77 ăn lô 44-77×2 ngày 2
19-21/01/2024 22-55 ăn lô 55 ngày 1
18-20/01/2024 00-55 ăn lô 00 ngày 1
17-19/01/2024 33-99 ăn lô 33 ngày 1
14-16/01/2024 11-77 trượt
11-13/01/2024 66-88 trượt
09-11/01/2024 11-66 ăn lô 11 ngày 2
06-08/01/2024 33-88 ăn lô 88 ngày 3
03-05/01/2024 11-88 ăn lô 11 ngày 3
02-04/01/2024 44-88 ăn lô 44 ngày 1
01-03/01/2024 88-99 ăn lô 88 ngày 1
22-24/12/2023 55-99 ăn lô 99 ngày 1
18-20/12/2023 11-77 ăn lô 77 ngày 1
20-22/11/2023 44-77 trượt
17-18/11/2023 66-77 ăn lô 66 ngày 1
17-19/11/2023 55-99 ăn lô 55 ngày 2
15-17/11/2023 22-77 ăn lô 77 ngày 2
12-14/11/2023 55-77 ăn lô 55 ngày 3
10-12/11/2023 11-99 ăn lô 99 ngày 1
07-09/11/2023 22-44 ăn lô 22 ngày 3
06-08/11/2023 11-99 ăn lô 99 ngày 1
04-06/11/2023 11-33 ăn lô 33 ngày 2
03-05/11/2023 55-99 ăn lô 55 ngày 1
02-04/11/2023 11-22 ăn lô 11 22 ngày 1
30-01/11/2023 33-88 trượt
29-31/10/2023 22-66 ăn lô 22 ngày 1
27-29/10/2023 55-99 ăn lô 55 ngày 2
24-26/10/2023 33-99 ăn lô 33 ngày 3
24-26/10/2023 22-66 ăn lô 22×2 ngày 1
22-24/10/2023 44-99 ăn lô 44×2 ngày 2
20-22/10/2023 55-66 ăn lô 55 ngày 2
17-19/10/2023 11-33 ăn lô 11 ngày 3
15-17/10/2023 22-66 ăn lô 22 ngày 2
14-16/10/2023 00-77 ăn lô 00 ngày 1
13-15/10/2023 55-99 ăn lô 55 ngày 1
11-13/10/2023 00-66 ăn lô 66 ngày 2
10-12/10/2023 55-99 ăn lô 55 ngày 1
09-11/10/2023 11-33 ăn lô 11 ngày 2
08-10/10/2023 55-66 ăn lô 66 ngày 1
05-07/10/2023 11-99 ăn lô 11 ngày 3
03-05/10/2023 44-66 ăn lô 66 ngày 2
30-01/09/2023 22-99 ăn lô 99 ngày 1
29-01/10/2023 11-99 trượt
28-30/09/2023 00-99 ăn lô 00 ngày 1
25-27/09/2023 11-55 ăn lô 11 ngày 3
23-25/09/2023 55-66 ăn lô 66 ngày 2
20-22/09/2023 00-77 ăn lô 00 ngày 3
17-19/09/2023 22-55 ăn lô 55 ngày 3
14-16/09/2023 55-88 trượt
11-13/09/2023 44-77 trượt
10-12/09/2023 00-33 ăn lô 00 ngày 1
09-11/09/2023 11-22 ăn lô 11 ngày 1
08-10/09/2023 55-88 ăn lô 55 ngày 1
05-07/09/2023 88-99 trượt
04-06/09/2023 22-55 ăn lô 22 55 ngày 1
02-04/09/2023 11-22 ăn lô 11 ngày 2
01-03/09/2023 44-99 ăn lô 99 ngày 1
29-31/08/2023 22-55 ăn lô 55 ngày 3
28-30/08/2023 22-66 ăn lô 66 ngày 2
26-28/08/2023 55-88 ăn lô 88 ngày 2
23-25/08/2023 11-33 ăn lô 11×2 ngày 3
20-22/08/2023 44-66 trượt
17-19/07/2023 11-44 ăn lô 11 ngày 3
16-18/07/2023 22-55 ăn lô 55 1
14-16/07/2023 33-77 ăn lô 77 ngày 2
12-14/08/2023 22-33 ăn lô 22 ngày 2
09-11/08/2023 33-88 trượt
06-08/08/2023 44-66 ăn lô 66 ngày 3
05-07/08/2023 22-33 ăn lô 33 ngày 1
04-06/08/2023 44-66 ăn lô 44 66 ngày 1
03-05/08/2023 33 88 ăn loo 88 ngày 1
31-02/08/2023 22-66 trượt
30-01/07/2023 33 66 ăn lô 33 ngày 1
27-28/07/2023 33 55 ăn lô 55 ngày 1
27-29/07/2023 33 44 ăn lô 44 ngày 2
26-28/07/2023 22 33 ăn lô 22 ngày 1
23-25/07/2023 11 55 trượt
22-24/07/2023 33 55 ăn lô 33 55 ngày 1
19-21/07/2023 44 88 ăn lô 44 ngày 3
18-20/07/2023 11 66 ăn lô 66 ngày 1
16-18/07/2023 22-55 ăn lô 22 ngày 3
14-16/07/2023 33 77 ăn lô 33 ngày 1
13-15/07/2023 33 66 ăn lô 66 ngày 1
11-13/07/2023 44 66 ăn lô 44 ngày 2
10-12/07/2023 33 66 ăn lô 33 ngày 1
07-09/07/2023 11-44 trượt
04-06/07/2023 22 55 ăn lô 22 ngày 3
01-03/07/2023 44 77 trượt
28-30/06/2023 55-99 trượt
25-27/06/2023 22-66 trượt
22-24/06/2023 11-33 ăn lô 33 ngày 2
22-24/06/2023 44-66 ăn lô 44×2 ngày 1
21-23/06/2023 55-77 ăn lô 55 ngày 1
18-20/06/2023 11-44 trượt
17-19/06/2023 44-77 ăn lô 77 ngày 1
16-18/06/2023 66-77 ăn lô 66
13-15/06/2023 33-88 ăn lô 33 ngày 3
10-12/06/2023 11-77 trượt
09-11/06/2023 00-55 ăn lô 00×2 ngày 1
08-10/06/2023 00-44 ăn lô 44 ngày 1
05-07/06/2023 77-99 trượt
02-04/06/2023 22 88 ăn lô 22 ngày 3
01-03/06/2023 33 77 ăn lô 77 ngày 1
31-02/05/2023 44 66 ăn lô 44 66 ngày 1
29-31/05/2023 00 55 ăn lô 00 ngày 2
28-30/05/2023 66 77 ăn lô 77 ngày 2
27-29/05/2023 33 99 ăn lô 33 ngày 1
24-25/05/2023 11 33 ăn lô 11 ngày 2
24-26/05/2023 66 88 ăn lô 66 ngày 1
22-24/05/2023 11 44 ăn lô 44 ngày 2
18-20/05/2023 00 44 trượt
18-20/05/2023 44 99 ăn lô 99 ngày 1
16-18/05/2023 22 44 ăn lô 44 ngày 2
14-15/05/2023 55 88 trượt
12-14/05/2023 44 55 ăn lô 44 ngày 1
09-11/05/2023 11 22 trượt
07-09/05/2023 55 77 ăn lô 55 ngày 2
06-08/05/2023 22 44 ăn lô 22 ngày 1
05-07/05/2023 55 88 ăn lô 55 ngày 1
03-05/05/2023 11 44 ăn lô 11 ngày 2
01-03/05/2023 66 99 ăn lô 66 ngày 2
29-01/05/2023 11 22 ăn lô 11 22 ngày 2
26-28/04/2023 44 66 ăn lô 66 ngày 3
25-27/04/2023 22 88 ăn lô 88 ngày 1
23-25/04/2023 11 77 ăn lô 11 ngày 2
20-22/04/2023 33 44 trượt
18-20/04/2023 00 22 ăn lô 22 ngày 2
18-20/04/2023 44 55 ăn lô 44×2 ngày 1
17-19/04/2023 33 66 ăn lô 33 ngày 1
16-18/04/2023 33 44 ăn lô 44 ngày 1
14-16/04/2023 22 55 ăn lô 55 ngày 2
13-15/04/2023 22 66 ăn lô 66 ngày 1
12-14/04/2023 33 44 ăn lô 33 44 ngày 2
09-11/04/2023 00 11 trượt
06-08/04/2023 88 99 trượt
04-06/04/2023 55 99 ăn lô 55 ngày 2
04-06/04/2023 44 66 ăn lô 44 ngày 1
02-04/04/2023 22 33 ăn lô 33 ngày 2
30-01/04/2023 88 99 trượt
29-31/03/2023 33 88 ăn lô 33 ngày 1
28-30/03/2023 22 99 ăn lô 22 99×2 ngày 1
27-29/03/2023 88 99 ăn lô 88 ngày 1
26-28/03/2023 44 77 ăn lô 44 ngày 1
23-25/03/2023 33 88 Trượt
21-23/03/2023 44 99 Ăn kép 44×2 ngày 2
19-21/03/2023 00 77 Ăn kép 77 ngày 2
16-18/03/2023 55 66 trượt
14-16/03/2023 00 66 ăn kép 00 ngày 2
13-15/03/2023 55 88 ăn kép 55 88 ngày 1
10-12/03/2023 33 77 ăn kép 77 33 ngày 3
08-10/03/2023 22 33 ăn kép 33 ngày 2
07-09/03/2023 22 77 ăn kép 77 ngày 1
06-08/03/2023 44 55 ăn kép 44 55 ngày 1
03-05/03/2023 88 44 ăn kép 88 ngày 3
01-03/03/2023 33 44 ăn kép 33 ngày 2
28-02/03/2023 77 88 ăn kép 88 77 ngày 1

Với cách soi cầu 247 này, nếu các số được chọn trúng thì sẽ mang lại khoản tiền thưởng lớn. Lớn hơn so với việc đánh các số ngẫu nhiên. điều đó là có cơ sở vì đã rất nhiều người chơi lô nuôi cặp dạng kép như thế này rồi

Nếu bạn thích thì hãy thử cách đánh này ngay, còn không thì chúng tôi xin tư vấn cho các bạn thêm 1 cách đánh hay không kém đó là  >> bạch thủ lô khung 3 ngày nét căng

Ưu điểm khi nuôi song thủ kép khung 3 ngày

+ bạn không mất thời gian soi cầu tìm số, đã có chúng tôi giúp bạn

+ cơ hội ăn cả 2 nháy trong ngày là cao hơn các cặp lô khác

+ không lo bị lộn vì là lô kép bằng đã được tuyển chọn

+ tiền vốn đầu tư không nhiều , ai cũng có thể tham gia chơi được

+ tỉ lệ chiến thắng cao, không như đánh lô kép hàng ngày

+ đánh online trên các app thì phần trả thưởng cao hơn truyền thống

Nuôi song thủ kép vào tiền như thế nào

Cũng giống như cách đánh song thủ lô khung 3 ngày, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách cược tiền theo tị lệ 1;3;10 . Tỉ lệ này là quy chuẩn ngầm mà nhiều người chơi đều đang áp dụng.

Hãy xem lại soi cầu 247 đã chỉ về cách vào tiền chi tiết và áp dụng ngay nhé . Tuy nhiên bạn cũng có thể áp dụng cách vào tiền theo ý mình dựa vào số tiền bạn có để chơi nhé.

Hãy đảm bảo chắc rằng không đánh bằng tiền nhau qua các ngày, vì đánh như vậy thì chỉ có thua mà thôi.

 

nuôi lô kép cần chú ý những điều gì

nuôi lô kép cần chú ý những điều gì

Soi cầu lô kép nuôi khung 3 ngày như thế nào

Mỗi người chơi chắc chắn đã có 1 cách bắt cầu lô kép khác nhau rồi. Tuy vậy thì việc áp dụng linh hoạt giữa các phương pháp sẽ đem lại hiệu quả cao hơn nhiều lần.

Hãy thử 1 trong các cách sau đây !

Nuôi lô kép dựa vào các thứ trong tuần

Phương pháp này không mới, đó là chúng ta chọn cặp số thường về trong thứ để mang đi đánh . Ví dụ ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật hay về kép 88-99, hay là thứ 2 thường về kép 33-66

Tham khảo một số cặp lô kép mà chúng tôi đã theo dõi xem nhé !

Vào thứ 2, thứ 3, thứ 7 và Chủ nhật thường sẽ về con lô 33.

Vào thứ 5 và Chủ nhật thì thường về con lô 55.

Vào thứ 5 và thứ 7 thường sẽ về con 99.

Vào thứ 4, thứ 5, thứ 6 thì thường về con lô 66.

Ngoài ra con số 66 hôm nay ra thì hôm sau sẽ ra lại con 66.

xem tiếp >> bạch thủ lô 247 đỉnh của đỉnh

Nuôi lô khung kép 3 ngày theo bạc nhớ

Phương pháp này được ví như thuốc chữa cháy cho anh em nào bí số hoặc không có thời gian soi cầu tìm số. Để chơi tốt bằng cách này anh em cần tìm hiểu bạc nhớ lô đề.

Tốt nhất là quan sát kỹ những con lô trong kỳ quay ngày hôm nay để chọn được cặp số đẹp cho ngày hôm sau. Hãy thử sử dụng bạc nhớ kép sau đây.

Hôm nay có kép 00 thì hôm sau đánh lô 03 , 22 , 60 và 87

Hôm nay có kép 11 thì đánh ngày hôm sau 01, 18, 66 và 88

Hôm nay có kép 22 nổ thì hôm sau đánh 49-94 ,17 , 77

Hôm nay có kép 33 44 thì hôm sau đánh kép 66 88

Hôm nay thấy kép 77 thì đánh ngay kép 11 99 ngày hôm sau

Kéo 99 và 11 thường xuyên về cùng nhau

Chúng tôi thấy đây là cách đánh khá hay và hiệu quả cao mà không tốn quá nhiều thời gian, rất nhiều anh chị em đã áp dụng và thành công rồi.

Nuôi song thủ kép khung 3 ngày bằng các công cụ soi cầu khác

Hiện này rất nhiều website cho pháp bạn soi cầu và áp dụng vào thực tế, các bạn có thể tham khảo các ứng dụng như soi tần suất, thống kê cầu lô gan, biên độ lô rơi và các con nên tránh khi đánh.

Có rất nhiều trang để các bạn tham khảo như ; rồng bạch kim , ketqua8 , xoso666 … các bạn có thể tự tìm kiếm dễ dàng trên mạng nhé !

Kết thúc phần giới thiệu và chia sẻ cách đánh lô nuôi kép khung 3 ngày. Chúng tôi xin chúc cho tất cả anh em theo dõi trang nuôi song thủ kép khung 3 ngày hôm nay đánh thắng chủ lô lấy tiền tiêu xài.

Từ Khóa: , , , ,

Cùng chuyên mục

Nuôi Song Thủ Lô Khung 2 Ngày Nuôi Song Thủ Lô Khung 2 Ngày
Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày
Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 3 Ngày Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 3 Ngày
Nuôi Bạch Thủ Kép Khung 5 Ngày Nuôi Bạch Thủ Kép Khung 5 Ngày
Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày
No hu
Nội Quy và Điều Khoản
⋆ dàn chơi nhiều nhất - soi cầu bạch thủ
⋆ dàn chơi dễ ăn nhất - cặp lô nuôi khung
- Bản quyền năm 2018 từ soicau247mb.net
- Gmail: [email protected]
- Địa chỉ: 15A29 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam