Nuôi Song Thủ Lô Khung 2 Ngày

Tiếp nối với cách đánh trong mạch chiến thắng hôm nay thì nuôi song thủ lô khung 2 ngày các bạn không nên bỏ qua. Độ hiệu quả thì các bạn chắc đã biết rồi, vì cách đánh này đã được nhiều chuyên gia đánh giá rất cao.

Bây giờ thì các bạn cùng chúng tôi nhận số và đánh song thủ lô khung 2 ngày hôm nay nhé.

nuôi lô song thủ khung 2 ngày

nuôi lô song thủ khung 2 ngày

Nhận số nuôi song thủ lô khung 2 ngày

Những con số để nuôi song thủ lô khung 2 ngày thì đã được chúng tôi tổng hợp phân tích hàng ngày rồi, các bạn đã chơi nhiều trên các trang soi cầu 247 đều có thể dễ dàng nhận số, tuy nhiên nhiều website yêu cầu mất phí xem số hàng ngày.

Đến với trang nuôi song thủ khung 2 ngày này các bạn sẽ được xem số miễn phí hàng ngày. Chúng tôi làm việc không vì thu phí nên các con số sẽ được đưa đến người dùng mà không yêu cầu gì cả.

Xem ngay >> nuôi song thủ lô khung 3 ngày

Xem ngay >> nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày

Xem ngay >> nuôi cặp lô kép khung 3 ngày

NGÀY SONG THỦ KHUNG 2 NGÀY KẾT QUẢ
23-24/05/2024 18-81 Chờ kết quả
22-23/05/2024 46-64 ăn lô 64 ngày 1
20-21/05/2024 03-30 Trượt
19-20/05/2024 25-52 ăn lô 25 ngày 1
17-18/05/2024 36-63 trượt
16-17/05/2024 06-60 ăn lô 06×2
14-15/05/2024 68-86 trượt
12-13/05/2024 01-10 trượt
11-12/05/2024 67-76 ăn lô 76
09-10/05/2024 05-50 trượt
07-08/05/2024 12-21 trượt
06-07/05/2024 89-98 ăn lô 98 ngày 1
05-06/05/2024 78-87 ăn lô 78 ngày 1
03-04/05/2024 01-10 ăn lô 10 ngày 2
01-02/05/2024 48-84 trượt
30-01/05/2024 01-10 ăn lô 10 ngày 1
28-29/04/2024 89-98 ăn lô 89 ngày 2
27-28/04/2024 19-91 ăn lô 19 91 ngày 1
26-27/04/2024 79-97 ăn lô 79 ngày 1
03-04/04/2024 34 -43 Trượt
01-02/04/2024 48-84 Trúng 48 ngày 2
30-31/03/2024 39-93 Trượt
28-29/03/2024 14-41 ăn lô 41×2 ngày 2
26-27/03/2024 56-65 trượt
24-25/03/2024 07-70 ăn lô 70 ngày 2
22-23/03/2024 79-97 ăn lô 97 ngày 2
20-21/03/2024 46-64 trượt
18-19/03/2024 19-91 trượt
16-17/03/2024 08-80 trượt
15-17/03/2024 79-97 ăn lô 79 ngày 1
13-14/03/2024 09-90 ăn lô 09 ngày 1
11-12/03/2024 24-42 trượt
08-10/03/2024 46-64 ăn lô 64 ngày 2
07-08/03/2024 02-20 trượt
06-07/03/2024 14-41 ăn lô 41 ngày 1
04-05/03/2024 68-86 trượt
02-03/03/2024 67-76 trượt
01-02/03/2024 05-50 ăn lô 05 ngày 1
29-01/02/2024 03-30 ăn lô 30 ngày 1
27-28/02/2024 13-31 trượt
25-26/02/2024 59-95 trượt
24-25/02/2024 15-51 ăn lô 51 ngày 1
23-24/02/2024 14-41 ăn lô 41×2 ngày 1
21-22/02/2024 79-97 trượt
20-21/02/2024 12-21 ăn lô 21 ngày 1
18-19/02/2024 37-73 trượt
17-18/02/2024 49-94 ăn lô 94 ngày 1
15-16/02/2024 46-64 ăn lô 64 ngày 2
13-14/02/2024 68-86 trượt
07-08/02/2024 46-64 ăn lô 64 ngày 1
06-07/02/2024 68-86 ăn lô 86 ngày 1
05-06/02/2024 02-20 ăn lô 02 ngày 1
03-04/01/2024 68-86 ăn lô 68 ngày 2
02-03/02/2024 09-90 ăn lô 90 ngày 1
31-01/01/2024 02-20 trượt
30-31/01/2024 59-95 ăn lô 95 ngày 1
29-30/01/2024 09-90 ăn lô 09×2 ngày 1
28-29/01/2024 35-53 ăn lô 53 ngày 1
26-27/01/2024 28-82 trượt
26-26/01/2024 01-10 ăn lô 01 ngày 1
24-15/01/2024 09-90 ăn lô 09 90 ngày 1
22-23/01/2024 07-70 trượt
21-22/01/2024 34-43 ăn lô 34 ngày 1
19-20/01/2024 02-20 trượt
17-18/01/2024 18-81 trượt
16-17/01/2024 79-97 ăn lô 79 ngày 1
14-15/01/2024 01-10 trượt
12-13/01/2024 17-71 ăn lô 17×2 ngày 2
11-12/01/2024 79-97 ăn lô 97 ngày 1
09-10/01/2024 18-81 ăn lô 18 ngày 2
08-09/01/2024 35-53 ăn lô 53 ngày 1
07-08/01/2024 19-91 ăn lô 19 ngày 1
05-06/01/2024 12-21 ăn lô 12×2 ngày 2
04-05/01/2024 16-61 ăn lô 61
02-03/01/2024 79-97 trượt
31-01/01/2024 27-72 ăn lô 72 ngày 2
30-31/12/2023 67-76 ăn lô 76 ngày 1
28-29/12/2023 16-61 ăn lô 16 ngày 2
26-27/12/2023 06-60 trượt
25-26/12/2023 67-76 ăn lô 67 ngày 1
24-25/12/2023 48-84 ăn lô 48 ngày 1
23-24/12/2023 36-63 ăn lô 36-63 ngày 1
21-22/12/2023 07-70 trượt
19-20/12/2023 25-52 trượt
17-18/12/2023 19-91 ăn lô 19 ngày 2
22-23/11/2023 14-41 ăn lô 14 ngày 1
20-21/11/2023 03-30 trượt
18-19/11/2023 24-42 ăn lô 24 ngày 2
17-18/11/2023 46-64 ăn lô 46 ngày 1
16-17/11/2023 09-90 ăn lô 09 ngày 1
14-15/11/2023 28-82 trượt
12-13/11/2023 49-94 ăn lô 49 94 ngày 2
10-11/11/2023 19-91 ăn lô 91 ngày 2
09-10/11/2023 57-75 ăn lô 57 ngày 1
07-08/11/2023 68-86 trượt
06-07/11/2023 12-21 ăn lô 12 ngày 1
05-06/11/2023 48-84 ăn lô 84 ngày 1
03-04/11/2023 68-86 ăn lô 86 ngày 2
02-03/11/2023 38-83 ăn lô 83×2 ngày 1
01-02/11/2023 02-20 ăn lô 20 ngày 1
30-31/10/2023 06-60 ăn lô 06 ngày 2
29-30/10/2023 79-97 ăn lô 97×2 ngày 1
27-28/10/2023 04-40 trượt
26-27/10/2023 06-60 ăn lô 06 ngày 1
24-25/10/2023 68-86 trượt
22-23/10/2023 35-53 ăn lô 35 ngày 2
21-22/10/2023 17-71 ăn lô 17 ngày 1
19-20/10/2023 79-97 ăn lô 79 ngày 2
17-18/10/2023 12-21 trượt
15-16/10/2023 01-10 trượt
13-14/10/2023 05-50 ăn lô 50×2 ngày 2
12-13/10/2023 03-30 ăn lô 03 ngày 1
10-11/10/2023 01-10 ăn lô 01×2
09-10/10/2023 09-90 ăn lô 90
07-08/10/2023 19-91 trượt
06-07/10/2023 05-50 ăn lô 50 ngày 1
03-04/10/2023 68-86 trượt
30-01/09/2023 79-97 ăn lô 79 ngày 2
30-01/09/2023 68-86 ăn lô 68 ngày 1
28-29/09/2023 39-93 trượt
26-27/09/2023 68-86 trượt
25-26/09/2023 12-21 ăn lô 21 ngày 1
23-24/09/2023 38-83 trượt
21-22/09/2023 79-97 ăn lô 97 ngày 2
19-20/09/2023 05-50 trượt
17-18/09/2023 09-90 trượt
16-17/09/2023 13-31 ăn lô 13 ngày 1
15-16/09/2023 79-97 ăn lô 97 ngày 1
13-14/09/2023 07-70 ăn lô 70 ngày 2
12-13/09/2023 79-97 ăn lô 97 ngày 1
11-12/09/2023 68-86 ăn lô 68×2
09-10/09/2023 03-30 trượt
08-09/09/2023 15-51 ăn lô 15 51 ngày 1
06-07/09/2023 79-97 ăn lô 97 ngày 2
05-06/09/2023 35-53 ăn lô 53 ngày 1
04-05/09/2023 68-86 ăn lô 86 ngày 1
02-03/09/2023 89-98 trượt
31-01/09/2023 79-97 ăn lô 79×2 ngày 2
30-31/08/2023 68-86 ăn lô 68 ngày 1
27-28/08/2023 79-97 ăn lô 79 ngày 1
25-26/08/2023 89-98 trượt
23-24/08/2023 02-20 trượt
22-23/08/2023 38-83 ăn lô 83 ngày 1
20-21/08/2023 27-72 trượt
18-19/08/2023 06-60 trượt
17-18/08/2023 15-51 ăn lô 86 ngày 1
13-14/07/2023 19-91 ăn lô 19 ngày 2
11-12/07/2023 68-86 ăn lô 86 ngày 1
10-11/07/2023 07-70 ăn lô 07 ngày 1
09-10/08/2023 46-64 ăn lô 46 ngày 1
07-08/08/2023 06-60 trượt
05-06/08/2023 34-43 trượt
03-04/08/2023 06-60 ăn lô 06 ngày 2
01-02/08/2023 24-42 trượt
30-31/07/2023 08-80 trượt
28-29/07/2023 03-30 ăn lô 03 ngày 2
27-28/07/2023 26-62 ăn lô 26 ngày 1
26-27/07/2023 01-10 ăn lô 01 ngày 1
25-26/07/2023 02-20 ăn lô 20×2 ngày 1
24-25/07/2023 19-91 trượt
21-22/07/2023 03-30 trượt
19-20/07/2023 79-97 trượt
17-18/07/2023 02-20 ăn lô 02 ngày 1
16-17/07/2023 19-91 ăn lô 19 ngày 1
14-15/07/2023 06-60 ăn lô 60 ngày 2
12-13/07/2023 26-62 trượt
11-12/07/2023 16-61 ăn lô 16 ngày 1
09-10/07/2023 79-97 trượt
07-08/07/2023 15-51 trượt
06-07/07/2023 16-61 ăn lô 16 ngày 1
04-05/07/2023 19-91 ăn lô 91 ngày 2
02-03/07/2023 06-60 ăn lô 06 60 ngày 2
01-02/07/2023 16-61 ăn lô 16 ngày 1
29-30/06/2023 34-43 ăn lô 34 ngày 2
27-28/06/2023 15-51 ăn lô 15 ngày 2
26-27/06/2023 24-42 ăn lô 42 ngày 1
24-25/06/2023 15-51 trượt
23-24/06/2023 07-70 ăn lô 07 70 ngày 1
21-22/06/2023 68-86 ăn lô 68 ngày 2
20-21/06/2023 35-53 ăn lô 53 ngày 1
18-19/06/2023 36-63 ăn lô 63 ngày 2
17-18/06/2023 47-74 ăn lô 74 ngày 1
16-17/06/2023 03-30 ăn lô 30 ngày 1
14-15/06/2023 34-43 trượt
12-13/06/2023 46-64 trượt
10-11/06/2023 34-43 ăn lô 34 43×2 ngày 2
09-10/06/2023 67-76 ăn lô 76 ngày 1
08-09/06/2023 45-54 ăn lô 45 54 ngày 1
06-07/06/2023 12-21 trượt
05-06/06/2023 79-97 ăn lô 79 ngày 1
03-04/06/2023 17-71 trượt
02-03/06/2023 35-53 ăn lô 53 ngày 1
01-02/06/2023 89-98 ăn lô 98×2 ngày 1
30-31/05/2023 03-30 trượt
29-30/05/2023 01-10 trượt
27-28/05/2023 39-93 trượt
26-27/05/2023 68-86 ăn lô 86 ngày 1
24-25/05/2023 29-92 trượt
22-23/05/2023 13-31 trượt
20-21/05/2023 12-21 ăn lô 21×2 ngày 2
18-19/05/2023 05-50 ăn lô 50 ngày 2
16-17/05/2023 09-90 trượt
15-16/05/2023 03-30 ăn lô 30 ngày 1
14-15/05/2023 35-53 ăn lô 53 ngày1
12-13/05/2023 23-32 trượt
10-11/05/2023 68-86 trượt
08-09/05/2023 89-89 trượt
07-08/05/2023 35-53 ăn lô 35 ngày 1
05-06/05/2023 02-20 trượt
03-04/05/2023 68-86 ăn lô 68 ngày 2
02-03/05/2023 12-21 ăn lô 21 ngày 1
29-30/04/2023 23-32 trượt
29-30/04/2023 29-92 ăn lô 29 ngày 1
28-29/04/2023 38-83 ăn lô 38 ngày 1
26-27/04/2023 34-43 ăn lô 43 ngày 2
25-26/04/2023 29-92 ăn lô 29×2 ngày 1
23-24/04/2023 03-30 ăn lô 03 30 ngày 2
22-23/04/2023 13-31 ăn lô 31 ngày 1
21-22/04/2023 29-92 ăn lô 29 ngày 1
20-21/04/2023 12-21 ăn lô 21 ngày 1
19-20/04/2023 04-40 ăn lô 04 ngày 1
18-19/04/2023 68-86 ăn lô 86 ngày 1

Ưu điểm của nuôi song thủ lô khung 2 ngày miền bắc

Hiện nay cách chơi lô nuôi song thủ được nhiều người đánh giá tốt, ưu điểm của cách đánh này là đơn giản, vốn bỏ ra cũng không quá lớn mà nếu ăn thì khá nhiều tiền thưởng.

Một điểm cộng nữa của nuôi lô song thủ là tính an toàn khi chơi, đánh song thủ nuôi thì các bạn có tỉ lệ ăn cao hơn so với đánh bạch thủ, hay là song thủ hàng ngày. Chúng tôi khuyên bạn nên đầu tư ngay để không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền ngon ăn này. Rất nhiều người đã chơi và đã thành công, và giờ cơ hội này đến lượt bạn.

Xem thêm >> nuôi dàn đề 36 số miền bắc thắng liên tục

Cách tìm số nuôi song thủ khung 2 ngày bằng bạc nhớ lô theo lô

✅ Khi số lô của ngày hiện tại là 76, nên nuôi lô hôm sau số 47.

✅ Khi số lô của ngày hiện tại là 24 về, nên nuôi lô hôm sau số 95 và 59.

✅ Khi số lô của ngày hiện tại là 78 nên chọn lô 72 hôm sau.

✅ Khi số lô của ngày hiện tại là 74 hoặc 89 thì nên nuôi lô hôm sau số 92.

✅ Khi số lô của ngày hiện tại là 29 nên nuôi lô hôm sau số 24.

✅ Khi số lô của ngày hiện tại là 94, nên nuôi lô hôm sau số 34 trong ít nhất 3 ngày

✅ Khi số lô của ngày hiện tại là 53, 66, 13 hoặc 08, nên nuôi lô hôm sau số 00.

✅ Khi số lô của ngày hiện tại là 99 nên nuôi lô hôm sau số 96.

✅ Khi số lô của ngày hiện tại là 06, 09, 58 nên nuôi lô hôm sau số 63.

✅ Khi số lô của ngày hiện tại là 77 về, nên nuôi lô hôm sau số 22 và 88.

Soi cầu bạc nhớ theo đầu đuôi câm

✅ Đầu câm bằng 0 thì nên đánh lô theo các đầu số 04, 06, 09.

✅ Đầu câm là 1 thì không thể bỏ qua cặp số 16 và 17.

✅ Đầu câm là 2 thì đánh ngay các con số 21, 25, 29 vào ngày hôm sau.

✅ Đầu câm là số 3, bạn có thể đến 30, 31, 39 vào ngày hôm sau.

✅ Đầu câm là 4 thì đánh ngay 40, 44 hoặc 45.

✅ Đầu câm là 5 thì đánh 54, 55 hoặc 59.

✅ Đầu câm là 06, 70, 71, 75 thì không thể bỏ qua.

✅ Đầu câm là 8 thì đánh 80, 82, 89

✅ Nếu lô đuôi câm là 0, bạn nên đánh lô 20 hoặc 80 ngay lập tức cho hôm sau.

✅ Nếu lô đuôi câm là 1 thì đánh 21 hoặc 41.

✅ Nếu lô đuôi câm là 2, bạn không thể bỏ qua 22, 52 hoặc 82.

✅ Nếu lô đuôi câm là 3 thì hôm sau thường sẽ về 73 hoặc 83.

✅ Nếu song thủ lô là 4 thì hôm sau thường sẽ về 64 hoặc 84.

✅ Nếu lô đuôi câm là 5, sẽ có khả năng lô về 55, 85 hoặc 95 vào ngày hôm sau.

✅ Nếu lô đuôi câm là 7, thì ngày hôm sau có khả năng là 17, 47 hoặc 67.

✅ Đối với lô đuôi câm, hãy chọn 19, 39, 59 hoặc 79.

✅ Nếu lô đuôi câm là 8 thì đánh 08, 18, 88 vào hôm sau

 

bạc nhớ song thủ khung 2 ngày

bạc nhớ song thủ khung 2 ngày

 

Cách chia tiền cược đỉnh cao không thua lỗ khi chơi

Nếu ai đó hỏi tôi vì bí quyết để thành công khi soi cầu nuôi lô song thủ khung 2 ngày thì tôi xin mạnh dạn trả lời, 1 đó là tìm được địa chỉ lấy số miễn phí uy tín, 2 đó là nắm được bí kíp chia tiền cược hàng ngày để ăn đậm nhất có thể.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách phân chia tiền cược trong khung 2 ngày để bạn có thể chiến thắng một cách dễ dàng.

Hiện nay có hai cách vào tiền được nhiều cao thủ áp dụng nhất là 1: 2 và 1: 3. Cụ thể:

– Tỷ lệ 1:2: Trong ngày đầu tiên thì anh em sẽ đánh mỗi con 100 điểm, cho đến ngày thứ hai sẽ tăng lên 200 điểm. Chỉ cần 1 trong 2 ngày lô về thì đảm bảo anh em cũng sẽ có lãi rồi đó.

– Tỷ lệ 1:3: Cũng tương tự như cách vào tiền trên, nhưng trong ngày đầu tiên mỗi con anh em sẽ rót vào 100 điểm, ngày thì hai thì đánh tất cả 600 điểm. Với cách chơi này thì có phần mạo hiểm, nhưng nếu đề về thì đảm bảo số lãi mà anh em nhận được cũng tăng lên nhiều lần.

Với chỉ 5 phút vừa rồi bạn đã bỏ túi một trang nuôi song thủ lô khung 2 ngày chuẩn xác rồi, chần chừ gì nữa mà không tham gia moi tiền chủ lô cùng chúng tôi. lưu ngay địa chỉ này để nhận số mỗi ngày nhé bạn.

Từ Khóa: , , , ,

Cùng chuyên mục

Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày
Nuôi Song Thủ Kép Khung 3 Ngày Nuôi Song Thủ Kép Khung 3 Ngày
Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 3 Ngày Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 3 Ngày
Nuôi Bạch Thủ Kép Khung 5 Ngày Nuôi Bạch Thủ Kép Khung 5 Ngày
Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày
Nội Quy và Điều Khoản
⋆ dàn chơi nhiều nhất - soi cầu bạch thủ
⋆ dàn chơi dễ ăn nhất - cặp lô nuôi khung
- Bản quyền năm 2018 từ soicau247mb.net
- Gmail: [email protected]
- Địa chỉ: 15A29 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam